Trainingen op maat, coaching en advies

   Zwarte zwanen zijn, in tegenstelling tot hun witte soortgenoten, zeer communicatief. Tevens is de zwarte zwaan een metafoor van een bijna onwaarschijnlijke gebeurtenis. Een gebeurtenis die je leven of je werk richting geeft.


Zwarte Zwaan zal zijn naam eer aan doen door vooraf goed af te stemmen wat uw wensen zijn en samen te bekijken of we, wat voorheen onmogelijk leek, voor u mogelijk kunnen maken.

Professionele training en coaching op maat
Zwarte Zwaan levert professionele training en coaching op maat, en zal u adviseren om
tot een voor u op maat gesneden en interessante training danwel coaching te komen.
In een persoonlijk contact zal samen met u een plan op maat gemaakt worden waarin wensen, doelen, tijdsbestek en haalbaarheid besproken worden.

Het praktisch oefenen van de vaardigheden en de opgedane kennis, zal een belangrijke plaats innemen, zodat u na afloop het geleerde meteen in de praktijk kunt toepassen.

 

Communicatie in de gezondheidszorg Zwarte Zwaan biedt meer dan 20 jaar ervaring in de gezondheidszorg. Er is veel kennis betreffende de medische terminologie en de vele verschillende medische specialismen. Daarbij is er veel werkervaring met verschillende disciplines. Dit betreft zowel medici, paramedici, verpleegkundigen alsook beroepen die buiten de directe patiëntenzorg vallen, maar wel werkzaam zijn in de intramurale zorg. Te denken valt o.a. aan administratief personeel, beveiliging en huishoudelijke dienst.