Coaching

   


Motivatie - Bewustzijn - Mentale kracht - Zingeving

Hoe ziet u uw mogelijkheden en onmogelijkheden? Hoe is het nu en hoe zou u het graag willen? Wat kunt u doen als uw huidige acties geen gewenst resultaat opleveren?
Waar liggen ontwikkelkansen?

Vooraf worden de hulpvraag en de doelstellingen van de cliënt goed doorgesproken en wordt vanuit beide partijen gekeken of ze verder met elkaar kunnen en willen. Er is jarenlange ervaring:

  • Vanuit het multidisciplinaire denken en werken in de gezondheidszorg.
  • In het begeleiden van studenten.

Op het gebied van de gezondheidszorg is er veel ervaring in het coachen van cliënten met chronische pijn en/of onbegrepen fysieke klachten. Fysiek en psychosociaal zijn deze cliënten vastgelopen en zitten vaak in een vicieuze cirkel, waar zij, op eigen kracht alleen,
niet meer uitkomen.

Agressiecoaching
Agressie is een interactief proces dat neigt tot escalatie. Welk gedrag is bij welke agressievorm gewenst om escalatie te voorkomen? Agressiecoaching is een gebied, waarin Zwarte Zwaan zich heeft gespecialiseerd. De coaching is doelgericht en de methodiek wordt op maat aangeboden. De vraagstukken kunnen divers zijn.

  • Hoe kan ik mij weerbaarder opstellen in bepaalde agressieve situaties?
  • Er wordt soms agressief op mij gereageerd. Waar komt dit vandaan en kan ik daar
    iets aan veranderen?
 

Effectief omgaan met agressie Een ieder reageert op zijn eigen wijze op agressie. Gedachten en gevoelens bepalen ons gedrag als we geconfronteerd worden met agressie. In gemiddeld 5 gesprekken zal er inzicht verkregen worden in het eigen gedrag en zal, indien noodzakelijk, ander gedrag aangeleerd worden.
Er zullen praktische handvatten aangeboden worden om effectief om te gaan met agressief gedrag. Het oefenen van de praktische vaardigheden is daarbij een belangrijk onderdeel.

agressietraining Het kan ook zijn dat vanuit de agressietraining vragen naar voren komen die niet geschikt zijn
om in een groep te bespreken, maar waar iemand individueel wel verder mee wil.
zie > agressietraining

Om de kwaliteit op landelijk niveau hoog te houden is er een samenwerkingsverband met
> De Jong Training en Advies.