Communicatie in de gezondheidszorg

   


Trainingen op maat

De verschillende trainingen zullen op maat aangeboden worden aan de hand van uw wensen. We zullen vooraf afstemmen wat de beoogde doelen zijn van de trainingen en welke mogelijkheden er zijn om die te bereiken, om zo te komen tot een voor u op maat gesneden en interessante training.
  • Trainingen gericht op de onderlinge communicatie van professionals
    Hoe zorg je ervoor dat je als teamleden dezelfde doelen nastreeft en van elkaars kwaliteiten gebruik maakt? Waar komt miscommunicatie vandaan en hoe voorkom
    je dat?
  • Trainingen gericht op de communicatie met en rondom de patiënt
    Hoe zorg je ervoor dat je eenduidig bent met elkaar naar de patiënt toe?
    Welke communicatieve vaardigheden worden in verschillende situaties van de professional verwacht? Wat zijn luistervaardigheden en hoe zet je die in?
 

Ervaring in de gezondheidszorg Er is veel praktijkervaring in het werken met monodisciplinaire teams alsook met multidisciplinaire teams. Dit betreft zowel ervaring in het werken als praktiserend deskundige in de zorg alsook in het geven van communicatietrainingen. Deze communicatietrainingen worden afgestemd op de doelgroep. Gaat het bijvoorbeeld om een groep die in opleiding is of gaat het om een groep met een samenwerkingsverband op de werkvloer?