Teamflow

   


Succesvol samenwerken betekent teamflow
Hoe maakt u het samenwerken van uw team tot een succes? Uitgangspunt is dat het geheel groter is dan de som der delen. Dat betekent dat alle individuen in gezamenlijkheid meer kunnen bereiken dan alle individuen apart.

We zullen vooraf samen afstemmen wat de beoogde doelen zijn en welke mogelijkheden er zijn om die te bereiken, om zo te komen tot een voor u interessant programma. Gaat het om een team dat al langer samenwerkt of gaat het om een team dat net nieuw gevormd is?
Hoe ziet de samenstelling van uw team eruit en waar moet het team succesvol in zijn?
Hoe is de situatie nu en hoe moet die worden?

Zaken die onder andere aan de orde komen zijn:

  • Hoe creëer je ideeën en successen waarin een ieder zich kan herkennen en daarbij
    ook een volwaardige rol heeft gespeeld in het proces ernaar toe?
  • Wat zijn de kwaliteiten van een ieder en hoe kunnen die elkaar versterken?
  • Hoe zorg je er voor om als individu dicht bij jezelf te blijven en tegelijkertijd de
    onderlinge verbindingen in het team te versterken?
  • Welke rol spelen overtuigingen hierin?
 

Programma op maat voor uw teamOm al deze vragen te kunnen beantwoorden zal er een programma op maat worden gemaakt voor uw team, om het samenwerken tot een succes te maken. Om tot teamflow te kunnen komen is de duur van het programma over het algemeen een aantal dagdelen.